Printer Friendly

MyCoId : JM0373055P
Nama Syarikat : Faham Bina
Alamat Berdaftar : 12,JALAN BUDAYA, TAMAN DATUK ABDUL JALAL, Rengit, 83100 Batu Pahat, Johor
     

 PENGALAMAN SYARIKAT / SENARAI KERJA-KERJA YANG SEDANG DAN TELAH DILAKSANAKAN

Bidang Kerja
Harga Kontrak
Klien (*)
Status Projek
Roadworks
PENYELENGGARAAN JALAN-JALAN KAMPUNG DI NEGERI JOHOR DARUL TA'ZIM
Harga Kontrak
98,473.20
Milik Tapak
01/11/2010
Siap Kerja
 
Klien
INFRA DESA JOHOR
Pegawai Penguasa
 
Dalam Pembinaan


Records 1 to 1 of 1     
Page Size 

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.