Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Azam Azami Sdn Bhd ( 429725X )
Alamat Berdaftar :
No 18-A, Jalan Muhamad
   
85000 Segamat, Johor
Alamat surat menyurat : No 18-A, Jalan Muhamad
   
85000 Segamat, Johor
No. Telefon :
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Private Limited
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Mohd Azami Othman
No. Telefon :
Jawatan :
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0108 J2002 0134
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120020311-JH069217 10/07/2012
Kementerian Kewangan Malaysia K2085758893920472 17/07/2014
Tarikh Pendaftaran  
01/10/2011
Tarikh Pendaftaran Tamat  
30/09/2012

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.