Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Aspire Effort Sdn Bhd ( 816687P )
Alamat Berdaftar :
No 46, Jalan Timah Sari
   
83000 Batu Pahat, Johor
Alamat surat menyurat : No 46, Jalan Timah Sari
   
83000 Batu Pahat, Johor
No. Telefon :
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat :
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
No. Telefon :
Jawatan :
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0101 J2011 0012 26/04/2013
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
01/10/2011
Tarikh Pendaftaran Tamat  
30/09/2012

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.