Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Zaimah Bt. Jaafar ( JM0160199P )
Alamat Berdaftar :
No. 34, Jalan Timah Sari
   
83000 Batu Pahat, Johor
Alamat surat menyurat : No 34, Jalan Timah Sari
   
83000 Batu Pahat, Johor
No. Telefon :
074338931
No. Fax :
074324610
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Sole Proprietor
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Zaimah Bt Jaafar
No. Telefon :
0127520404
Jawatan :
Manager
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0101j920046
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1960716jh003021
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.