Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Datasmart Teknologi ( JM0236045U )
Alamat Berdaftar :
15, JALAN BAYAN 31, TAMAN MEGAH RIA, 81750 MASAI, JOHOR.
   
81750 Johor Bahru, Johor
Alamat surat menyurat : 15, JALAN BAYAN 31, TAMAN MEGAH RIA, 81750 MASAI, JOHOR.
   
81750 Johor Bahru, Johor
No. Telefon :
07-3332352
No. Fax :
07-3332352
Alamat E-Mail :
uzer_dst@yahoo.com
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Enterprise
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
MOHD UZER BIN MOHD SANI
No. Telefon :
013-7442352
Jawatan :
PENGURUS
Alamat E-mel :
uzer_dst@yahoo.com
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0102 J 2001 0149 19/03/2013
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120011128-JH066820 31/12/2010
Kementerian Kewangan Malaysia 357-00038271 02/11/2011
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.