Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
AZLIN CONTRACT WORKS ( JM0260246K )
Alamat Berdaftar :
NO. 2 JALAN JENGKING, TANAH MERAH
   
83000 BATU PAHAT, Johor
Alamat surat menyurat : NO. 2 JALAN JENGKING, TANAH MERAH
   
83000 BATU PAHAT, Johor
No. Telefon :
012-7085848
No. Fax :
07-4328805
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Enterprise
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
HJ MD TAHIR BIN HJ HASHIM
No. Telefon :
012-7085848
Jawatan :
PENGURUS
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0101 J 2001 0223 22/05/2010
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120011130-JH066854 29/11/2011
Kementerian Kewangan Malaysia 357-02016447 20/10/2012
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.