Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Aross Enterprise ( JM0284932T )
Alamat Berdaftar :
NO.5, PERUMAHAN MELAYU, BATU ANAM,
   
85100 SEGAMAT, Johor
Alamat surat menyurat : NO.5, PERUMAHAN MELAYU, BATU ANAM,
   
85100 Segamat, Johor
No. Telefon :
0197468615
No. Fax :
079498615
Alamat E-Mail :
arossent@gmail.com
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
1998
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Enterprise
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Rosli Bin Shahrom
No. Telefon :
0197468615
Jawatan :
Manager
Alamat E-mel :
arossent@gmail.com
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0108 J 99 0007 10/08/2010
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1990519-JH052259 20/04/2012
Kementerian Kewangan Malaysia 357-02120008 28/10/2011
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.