Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Ezarin Enterprise ( JM0306659V )
Alamat Berdaftar :
No 34, Kampung Paya Pulai
   
85000 Segamat, Johor
Alamat surat menyurat : No 34, Kampung Paya Pulai
   
85000 Segamat, Johor
No. Telefon :
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Sole Proprietor
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Abu Samah bin saffar
No. Telefon :
Jawatan :
Pengurus
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0108 J 2004 0491 21/07/2015
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1000527-JH056557 21/07/2015
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
01/01/2014
Tarikh Pendaftaran Tamat  
31/12/2014

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.