Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Perniagaan Ilham Padu ( JM0328480 )
Alamat Berdaftar :
106, Kg Permatang Sepam, Benut
   
82210 Pontian, Johor
Alamat surat menyurat : 106, Kg Permatang Sepam, Benut
   
82210 Pontian, Johor
No. Telefon :
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran : ccf11122010_00000.jpg
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat :
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Mohd Rizam B Ismail
No. Telefon :
Jawatan :
Pengurus
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0107 J2008 0384 24/06/2013 ccf11122010_00002.jpg
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120040826-JH098073 26/08/2013 ccf11122010_00001.jpg
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

 



 ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.