Printer Friendly

    Status Keahlian : Aktif
   
Nama Syarikat :
Uda Ramli Enterprise ( JM0351848M )
Alamat Berdaftar :
Kampung Tekam, Pogoh Tiga
   
85000 Segamat, Johor
Alamat surat menyurat : Kampung Tekam, Pogoh Tiga
   
85000 Segamat, Johor
No. Telefon :
07-9320715
No. Fax :
07-9325715
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Sole Proprietor
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Mohd Raffeq bin Hamid
No. Telefon :
017-7687866
Jawatan :
Pengurus
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0108 J 2005 0126 29/03/2013
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120020822JH07095 21/06/2012
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
01/01/2014
Tarikh Pendaftaran Tamat  
31/12/2014

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.