Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Paduan Sumber Construction ( JM0367141D )
Alamat Berdaftar :
No 9, Gerai MDSU, Jalan Biru, Taman Pelangi
   
85000 Segamat, Johor
Alamat surat menyurat : No 9, Gerai MDSU, Jalan Biru, Taman Pelangi
   
85000 Segamat, Johor
No. Telefon :
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat :
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
No. Telefon :
Jawatan :
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120030521-JH084188 18/10/2014
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.