Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Selantai Bina Enterprise ( JM0391574H )
Alamat Berdaftar :
1285, Kampung Air Papan Tengah
   
86800 Mersing, Johor
Alamat surat menyurat : 285, Kampung Air Papan Tengah
   
86800 Mersing, Johor
No. Telefon :
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
2003
  Salinan Sijil Pendaftaran : selantaibina_ssm.pdf
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Partnership
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Mohd Sazmey B Mohamed Asri
No. Telefon :
Jawatan :
Pengurus
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0105 J 2004 0866 15/12/2012 selantaibina_pkk.pdf
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120041230-JH100983 16/01/2011 selantaibina_cidb.pdf
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
01/01/2014
Tarikh Pendaftaran Tamat  
31/12/2014

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.