Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Sinar Cemerlang Construction & Enterprise ( JM0396023U )
Alamat Berdaftar :
Kg. Parit Jayus, Mk.18, Sri Medan
   
83400 Batu Pahat, Johor
Alamat surat menyurat : Kg.Parit Jayus, Mk.18 ,Sri Medan
   
83400 Batu Pahat, Johor
No. Telefon :
0127893545
No. Fax :
074388840
Alamat E-Mail :
jeliy.3545@yahoo.com
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
2004
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Enterprise
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Shahazlly Bin Md Yusof
No. Telefon :
0127893545
Jawatan :
Alamat E-mel :
jeliy.3545@yahoo.com
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0101 J 2004 0701 05/10/2012
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120041214-JH100586 13/12/2010
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.