Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
Kontraktor Jangkerik Emas ( JM0488364D )
Alamat Berdaftar :
Pos 200A, Parit Bilal, Bukit Pasir
   
80350 Batu Pahat, Johor
Alamat surat menyurat : Pos 200A, Parit Bilal, Bukit Pasir
   
80350 Batu Pahat, Johor
No. Telefon :
017-7798419
No. Fax :
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
  Jenis Syarikat :
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Ismail B Mahmod
No. Telefon :
017-7798419
Jawatan :
Pengurus
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120071101-JH115719 28/10/2013
Kementerian Kewangan Malaysia
Tarikh Pendaftaran  
01/01/2014
Tarikh Pendaftaran Tamat  
31/12/2014

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.