Printer Friendly

    Status Keahlian : Tamat Tempoh
   
Nama Syarikat :
NH Mulia Engineering ( MA0035084D )
Alamat Berdaftar :
JM16 Jalan Mahmood, Parit Jawa
   
84150 Muar, Johor
Alamat surat menyurat : JM16 Jalan Mahmood, Parit Jawa
   
84150 Muar, Johor
No. Telefon :
06-9872255
No. Fax :
06-9872244
Alamat E-Mail :
 MAKLUMAT PENDAFTARAN SYARIKAT
Tahun Diperbadankan :
  Salinan Sijil Pendaftaran :
Status Bumiputera :
Bumiputera
  Jenis Syarikat : Sole Proprietor
 PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
Pegawai Untuk Dihubungi :
Nor Hadi bin Hj Hashim
No. Telefon :
Jawatan :
Manager
Alamat E-mel :
 MAKLUMAT PERLESENAN
Pihak Berkuasa No. Pendaftaran Tarikh Luput eCopy
Pusat Khidmat Kontraktor 0106J20000406 18/10/2012
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 0120001106-JH060736 11/09/2012
Kementerian Kewangan Malaysia 357-01014723 30/06/2014
Tarikh Pendaftaran  
Tarikh Pendaftaran Tamat  

  ©2009 All4Offer Sdn. Bhd. All rights reserved.